Вечность воплощёная в камне

Допомога на поховання пенсіонера в Україні

У разі смерті пенсіонера особам, що поховали його, виплачується допомога на його поховання в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті (стаття 53 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Для отримання допомоги на поховання слід звернутися до органів Пенсійного фонду України, де померлий пенсіонер перебував на обліку, з відповідною заявою та довідкою про смерть. Термін, протягом якого ви можете звернутися за цією допомогою, не обмежений. Допомога на поховання померлих осіб, які отримували пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» виплачується, починаючи з 1 березня 2007 року в трикратному розмірі пенсій, але не менше п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати .

Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера врегульована статтею 52 Закону, згідно з якою сума пенсії, що належить пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується – по місяць смерті включно – членам сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті, в тому числі непрацездатним членам сім’ї, які проживали разом з пенсіонером на день його смерті. Члени родини зобов’язані звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини.

У разі звернення кількох членів сім’ї померлого пенсіонера сума пенсії ділиться між ними порівну.

У разі відсутності членів сім’ї, зазначених у статті 52 Закону, або в разі не звернення ними за виплатою вказаної суми у встановлені терміни (впродовж шести місяців) сума пенсії, що належала пенсіонерові, і залишилася не отриманою у зв’язку з його смертю, входить до складу спадщини.

За документ, що засвідчує місце проживання особи, приймаються: паспорт або довідка уповноважених органів з місця проживання (реєстрації), у тому числі органів місцевого самоврядування. Іноземні громадяни та особи без громадянства подають також копію посвідки на постійне проживання (реєстрацію).

З огляду на вищесказане, для отримання недоотриманої пенсії Вам необхідно подати в строк, передбачений зазначеною статтею Закону, до органів Пенсійного фонду України (в якому померлий пенсіонер перебував на обліку) свідоцтво про смерть, документи, що підтверджують родинні стосунки і факт спільного проживання з пенсіонером на день його смерті.