Вечность воплощёная в камне

О внесении изменений в Порядок содержания кладбищ и других мест захоронений

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З


03.07.2012 N 328

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2012 р.
за N 1194/21506

Про внесення змін до Порядку
утримання кладовищ та інших місць поховань

Відповідно до статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу» ( 1102-15 ) Н А К А З У Ю:

1. Унести до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань ( z1113-04 ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року N 193 ( z1110-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за N 1113/9712, такі зміни:

1.1. У пункті 2.13 глави 2:

— абзац другий викласти в такій редакції:

«Для установлення намогильної споруди до ритуальної служби або виконавчого  органу сільської, селищної, міської ради подаються такі документи: «;

— абзац четвертий після слова «поховання» доповнити словами

«або в разі його відсутності письмову згоду користувача місця поховання (користувача місця родинного поховання) на встановлення намогильної споруди»;

— доповнити пункт новим абзацом сьомим такого змісту:

«Одразу після отримання ритуальною службою або виконавчим органом сільської, селищної, міської ради документів, визначених у цьому пункті, вони мають забезпечити безперешкодний доступ на територію кладовища  транспортного засобу, на якому перевозиться намогильна споруда, визначена у документі.».

У зв’язку з цим абзаци сьомий-дев’ятий вважати відповідно абзацами восьмим-десятим.

1.2. Додаток 2 ( z1113-04 ) викласти в такій редакції:

«Додаток 2

до Порядку утримання

кладовищ та інших місць

поховань

СВІДОЦТВО

про поховання

________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові померлого)

(свідоцтво про смерть N _____ від «____» ________ ________ року),

похований «____» _____ _____ року на ділянці N ___, ряд N ______,

місце N ______ кладовища, розміщеного в _________________________

(назва населеного пункту)

на вулиці ______________________________, про що в книзі

реєстрації поховань та перепоховань померлих громадян зроблений

відповідний запис «___» _________ ______ року за N _____.

Підпис

печатка

Реєстраційний номер та дата видачі».

 

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Департаментом благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр                                                                                                А.М.Близнюк